Syracuse University: Welcome — инфографика

проект: Welcome год: 2016 клиент: Syracuse University